Gör som Sveriges största fastighetsägare och börja med

Cirkularitet
i praktiken

Gör som Sveriges största fastighetsägare och börja med

Cirkularitet
i praktiken

Vi stödjer bygg- och fastighetsbranschens omställning

I det svenska miljömålssystemet finns etappmål om att fram till 2025 ska årligen minst 70 procent av befintligt material i byggnader förberedas för återanvändning, materialåtervinnas eller återvinnas på annat sätt.

20%

Av Sveriges konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp

12,4 miljoner

ton byggavfall 2018

100 000 SEK

Kostnaden för byggavfall per nyproducerad lägenhet

Tjänster

Cirkulära är er kompletterande partner i byggprocessen. Er cirkulära högra hand.

Målet är satt: Sverige ska 2025  förbereda 70% av byggavfallet för först och främst återbruk. Nu är det dags att genomföra förändringen. 

Kartläggning av byggnadens innehåll, flödeshantering och projekteringsstöd med bokningssystem för återbruk

Genomförd på rätt sätt kan den gynna både miljön och projektbudget. 

Med kompetens från flera decennier i byggbranschen, digitalisering och projektledning så erbjuder vi er möjligheten att ta cirkularitet från teori till praktik.

Hållbarhet

Två vindkraftverk på fält med gula blommor

Cirkulär ekonomi bidrar till flera av de 17 globala målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030. Agendans mål omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

I det svenska miljömålssystemet finns etappmål om att fram till 2025 ska årligen minst 70 procent av befintligt material i byggnader förberedas för återanvändning, materialåtervinnas eller återvinnas på annat sätt.

I en cirkulär bygg- och rivningsprocess används befintliga resurser i största möjliga utsträckning. Användning av återbrukat och återvunnet material är normalfallet, och nya jungfruliga material är undantag.

Lägre kostnad & snabbare projekt

Vasakronan har valt att använda Cirkuläras dynamiska digitala inventering av byggmaterial och inventarier. Förhoppningen är att fastighetsägaren genom fokus på återbruk ska spara 180 miljoner kronor, samtidigt som klimatutsläppen beräknas minska med 3800 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) jämfört med en traditionell ombyggnation.

Fastighetsägaren Vasakronans logotyp i vit färg
Grön linjal som visar på positiv utveckling

Sänkta kostnader

Slipp köpa nytt

Vit spiraltrappa med kvinna som sträcker sig efter gröna växter

Sänkta utsläpp

Återbruka istället för släng

Man på byggarbetsplats iklädd reflexväst och skyddshjälm

Lägre risk

Överblick av tillgängligt material

En betongvägg lyfts av en lyftkran

Snabbare leverans

Boka och beställ från lokala depåer

Vill du börja med cirkularitet i praktiken? Kom igång idag!