Dags att börja med

Cirkularitet i praktiken

Den bästa planen är den som genomförs. Målet är satt: Sverige ska 2025 förbereda 70% av byggnaders material för först och främst återbruk. Cirkulära hjälper er genomföra förändringen och ta cirkularitet från teori till praktik. 

Er cirkulära högra hand

Lagar, regler, krav och förväntningar rör sig i en tydlig riktning: cirkulärt. 

De enskilda byggprojekten präglas dock av budgetkrav, invanda arbetssätt och kraftig tidspress. Det kan därför vara svårt att själv omsätta alla tillkommande förväntningar till praktiska förändringar. 

Cirkulära är er kompletterande partner i fastighetens hela livscykel – er cirkulära högra hand. Med kompetens från flera decennier i byggbranschen, digitalisering och projektledning så erbjuder vi er möjligheten att ta cirkularitet från teori till praktik.

 

Två kollegor som diskuterar processer

Fyra steg till

Cirkularitet i praktiken

Vi erjuder ett helhetsgrepp för er cirkulära omställning av byggprocessen

Nulägesanalys

Vi utgår från avfallstrappan och genomlyser tillsammans med er ert nuvarande återbruksarbete

Pilot

En handlingsplan tas fram och ett pilotprojekt initieras med resultatanalys och förslag på nästa steg

Breddinförande

Arbetssättet och Cirkuläras digitala verktyg rullas ut i fler projekt.

Återbruk i stor skala

Fler roller bjuds in till er materialdatabas och återbrukade material används som förstahandsval i varje projekt

2020s materialkostnader uppgick till 1353 mkr. Ökat återbruk kan påverka kostnaderna med 340 - 680 mkr

Vasakronan

Årsredovisning 2020

Lägre kostnad & snabbare projekt genom cirkularitet

Vasakronan har valt att använda Cirkuläras dynamiska digitala inventering av byggmaterial och inventarier. Förhoppningen är att fastighetsägaren genom fokus på återbruk ska spara 180 miljoner kronor, samtidigt som klimatutsläppen beräknas minska med 3800 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) jämfört med en traditionell ombyggnation. 

Fastighetsägaren Vasakronans logotyp i vit färg

Från kostnader och utsläpp...

Till materialbank

Genom praktisk digitalisering erbjuder Cirkulära ett innovativt angreppssätt till cirkulär omställning av byggprocessen. Ta tillvara på och gör byggnader till en ”materialbank”, snarare än en källa till fyllnadsmassor.