Cirkulära initiativ

Vi utvecklar ständigt vår projektportfölj och är på jakt efter fler initiativ som ökar resurseffektiviteten hos svenska företag. Har du en idé om hur ditt företag kan bli mer cirkulärt? 

Visste du att...

Världens ekonomi idag endast är 8,6% cirkulär?

Vindkraftsverk på ett fält i Sverige

Fundament för grön energi med cirkulär betong

I Sverige planerar det att byggas allt fler vindkraftverk. Innan monteringen av vindkraftverket kan påbörjas måste det först byggas ett fundament. Många av dessa behöver vara så kallade gravitationsfundament som kräver dryga 750 ton betong och 40 ton stål och järn för att stabilisera vindkraftverket, något som står för 5-10% av byggprojektets kostnad. Betongen behöver dessutom cirka en månad för att härda innan masten kan monteras.

Den stora klimatpåfrestningen, kostnaden och ledtider innebär stora utmaningar men det kan finnas en bättre lösning: cirkulärt. 

Cirkulära leder just nu konceptutvecklingen för hur betong från byggnader kan återbrukas till vindkraftsfundament. 

Återbrukning av gipsväggar

När en fastighet ska byggas om, renoveras eller rivas så finns det stora mängder material som går att återbruka, inte minst en stor mängd gipsskivor i innerväggar och tak som i huvudsak kasseras och leder till stora kostnader för projektbudgetar och miljö när nytt material istället köps in för att montera nya innerväggar. 

Gipsväggarna har dock en stor återbrukspotential men det saknas idag bra verktyg, processer och digitalt stöd för att möjliggöra återbruk av dessa i stor skala. 

Cirkulära leder just nu konceptutvecklingen för att demontera, mellanlagra och distribuera befintligt bestånds gipsväggar i stor skala.

Gipsvägg i ett hus under ombyggnation

Har du en cirkulär idé?​

Vi är på jakt efter fler initiativ som kan öka resurseffektiviteten hos svenska företag.