Digitaliserad

Material-inventering

Att genomföra en materialinventering är numera ett krav i ombyggnadsprojekt. Genomförd på rätt sätt kan den gynna både miljön och projektbudget. 

Från ett måste till en möjlighet

En materialinventering är i Plan- och bygglagen ett krav vid ombyggnation och renovering. Upphandlingsmyndigheten har definierat en standardtext för kravställning på materialinventeringen. Där belyser de vikten av att kunna följa upp att materialinventeringen är färdigställd i sådan tid att den kan användas som underlag till projekteringen och planering av material- och avfallshanteringen för planerad ombyggnad.

Produkter för återanvändning samt material och produkter som blir farligt avfall vid demontering, ska dokumenteras till mängd och läge. Cirkulära har utvecklat ett smidigt sätt att genom digitalisering göra rätt.

Kvinna och man inventerar en byggnad

2020s materialkostnader uppgick till 1353 mkr. Ökat återbruk kan påverka kostnaderna med 340 - 680 mkr

Vasakronan

Årsredovisning 2020
Tre kollegor på kontor ritar på papper

Digitalisering för praktiskt bruk

Genom att använda Cirkuläras digitala verktyg genomförs materialinventeringen på ett sätt som kraftigt förenklar återbruket vid projektering. 

Varje produkt och material med återbrukspotential märks upp och läggs in i Cirkuläras materialdatabas med mått, foto, bedömning på skick, ursprungsdata och mycket mer. Inventeringen görs via Cirkuläras webbgränssnitt i mobil, surfplatta eller dator.

Projektören bjuds sedan in att ta del av databasen för att med enkelhet kunna passa in de återbrukade objekten i det nya projektet. 

Genom Cirkuläras digitala flödesstyrning hanteras sedan flödet från demontering, mellanlagring, bokning, frakt och uppmontering. Något som gör Cirkuläras lösning unik på marknaden. 

Från kostnader och utsläpp...

Till materialbank

Genom praktisk digitalisering erbjuder Cirkulära ett innovativt angreppssätt till cirkulär omställning av byggprocessen. Ta tillvara på och gör byggnader till en ”materialbank”, snarare än en källa till fyllnadsmassor.