Praktiska

DIgitala processtöd

Kartläggning av byggnadens innehåll med uppmärkning och registrering av relevant material, flödeshantering samt projekteringsstöd och bokningssystem för återbruk.

Taggning och registrering

Vid materialinventeringen så kartläggs byggnadens innehåll. Med Cirkulära görs detta digitalt. Material och produkter som kan återbrukas märks upp med smarta sändare. Det kan vara t.ex. gipsskivor, armaturer och glaspartier. Samtliga objekt registreras då i Cirkuläras molnbaserade materialdatabas. Genom dess applikation gör vi det möjligt för dig att se vilket material som finns i en fastighet, dess specifikation och var i fastigheten det finns.

Databasen utgör även ett detaljerat underlag för klimatdeklarationer och annan dokumentation för ert byggprojekt.

Två personer tittar på telefon och pekar

In a new calculation, experts show that every square metre of floor space you demolish in a building could be worth up to EUR 750 in direct and indirect costs.

SWECO

Building the future through circular data
Lagerbyggnad

Digitala materialflöden

När varje produkt och material med återbrukspotential har registrerats i Cirkuläras materialdatabas så börjar  själva nedmonteringen. 

Cirkuläras sensorer placeras då ut i byggnaden för att följa hur materialet hanteras, från ursprungsläge till mellanlagring, till vidare transport. 

Cirkuläras flödesstyrning ger dig ett virtuellt lager för återbruksvaror som dessutom flaggar om material oannonserat skulle flyttas från byggnaden. 

Projektering och bokning

Väl i materialdatabasen kan sedan projektledare, projektchefer, inköpsansvariga och arktitekter med enkelhet projektera med återbrukat material. 

Cirkuläras applikation har en inbyggd bokningsfunktion som gör det enkelt att beställa de återbrukade objekten från och till respektive projekt. Den digitala flödesstyrningen gör att du kan följa dem från ursprung till leverans. 

Glada kollegor tittar på en dator

Vanliga frågor

Med Cirkuläras digitala verktyg visas vilket matieral som finns och var det finns. Till skillnad från punktinventeringar eller användning av t.ex. QR-koder är Cirkuläras digitala uppmärkning beständig och dynamisk. Om material flyttas eller används på andra platser tappas det inte bort utan kan följas. Ursprunget är därmed dokumenterat och kontrollerat genom materialets hela livscykel. 

Webbportalen är byggt som en Microsoftbaserad molntjänst för skalbarhet och redundans och använder ett rollbaserat webbgränssnitt. Det gör att det lätt att skräddarsy vilken roll som har tillgång till vilken information, från bygghere till byggchef till arbetsledare.

Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång. Vi genomför gärna pilotprojekt där du får prova på våra digitala processtöd. Du kan välja själv om ni vill genomföra inventering själva eller om Cirkuläras konsulter ska hjälpa er. 

Cirkulära är ett svenskt teknikföretag som brinner för att hjälpa en cirkulär omställning av byggbranschen. Företaget grundades från att i flera decennier i branschen sett material kasseras i onödan. Med kompetens från mjukvaruutveckling och digitalisering så byggdes Cirkuläras processtöd. 

Två kollegor studerar isolering av en vägg på byggarbetsplats

Från kostnader och utsläpp...

Till materialbank

Genom praktisk digitalisering erbjuder Cirkulära ett innovativt angreppssätt till cirkulär omställning av byggprocessen. Ta tillvara på och gör byggnader till en ”materialbank”, snarare än en källa till fyllnadsmassor.