BuildID har blivit en del av Cirkulära

Cirkuläras logotyp ovanpå bild på gult flerbostadshus

Företaget BuildID Materialdatabasen AB har idag lanserat varumärket och det nya namnet Cirkulära. Ett namn som ersätter BuildID i syfte att förtydliga företagets vision om en omställning till en cirkulär bygg- och fastighetssektor. I samband med detta breddas också företages tjänsteutbud.

BuildID grundades 2020 för att lösa utmaningar med återbruk inom byggsektorn. Varje projekt ger upphov till alltför mycket avfall, något som är dåligt för miljön och för budgeten. Genom att tillämpa modern teknologi och den egenutvecklade programvaran materialdatabasen så har BuildID hjälpt kunder förbättra sitt arbete med återbruk av byggmaterial.

Nytt namn, fler tjänster

Det nya namnet Cirkulära avser tydligare beskriva företagets vision om en omställning till en cirkulär bygg- och fastighetssektor samt belysa företagets breda tjänsteutbud. Produkten materialdatabasen är kvar som kärna i erbjudandet och företagets tjänster spänner från strategi för återbruk till operativt stöd genom fastighetens hela livscykel – cirkularitet från teori till praktik.

Ofta sitter invanda arbetssätt, fördomar och gamla vanor så hårt i väggarna att det kan vara svårt att ställa om på egen hand. Cirkuläras tjänster utgår därför från att både erbjuda de digitala verktygen nödvändiga för att ställa om, samt uppkavlade ärmar som är redo att hjälpa till i praktiken i projekten.

Det känns väldigt spännande att nu återlansera företaget med en tydligare profil. Vi grundade BuildID med passion för återbruk, nu växlar vi upp med Cirkulära för att än bättre stödja bygg- och fastighetssektorns gröna omställning.

Chris Engholm, medgrundare och projektchef Cirkulära